HOTLINE
Hà Nội    : 0986.25.79.79
                 0988.52.69.98

TP.HCM  : 0963.58.49.49
Email      : kd@kemtrangtien.vn

Tại sao phải ăn thạch đen

 10/12/2018

Với nhu cầu giới trẻ hiện nay: ngon, bổ, rẻ. Các khu chợ ăn nhanh ngày càng phát triền đi kèm vs nó là sự vệ sinh không an toàn gắn liền vs nhiều mầm mống  bệnh tật